Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Nederland heeft wereldnatuur! http://www.wnf.nl/nederland

 

Als deltaland heeft Nederland namelijk een unieke positie:

1) de rivieren die uitmonden in de Noordzee en de Waddenzee vormen de toegangspoort tot Europa voor trekvissen zoals de steur en de zalm.

2) de relatief ondiepe Noordzee vormt van oudsher een kraamkamer voor zeeleven.

3) onze voedselrijke agrarische en kustgebieden vormen een pleisterplaats voor trekvogels zoals de grutto die migreren naar plekken zo ver als West-Afrika en de Noordpool.

 

We bewonen, bewerken en bebouwen ons kleine en dichtbevolkte land zo succesvol, dat bijna nergens ter wereld de productiviteit zo hoog is als hier. Maar daarvoor betalen we wel een hoge prijs.

 

Als gevolg van de maatschappelijke keuzes die Nederland de afgelopen anderhalve eeuw heeft gemaakt, is ons land kampioen biodiversiteitsverlies van Europa. Na anderhalve eeuw van overexploitatie van onze natuur en significante verliezen van soorten wil het Wereld Natuur Fonds intensiever werken aan natuurherstel en het vergroten van de biodiversiteit in Nederland. We willen laten zien dat Nederland een voorbeeld kan zijn van een dichtbevolkt land waar mensen en natuur floreren.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)