Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

1. Stuwwallen en hunebedden 

 

Tijdens de ijstijd was een groot deel van de aarde bedekt met ijs. Het ijs schoof over het land en duwde de grond omhoog. De onstane heuvels werden stuwwallen genoemd.

 

Het landijs is tot de grens Haarlem-Nijmegen gekomen.

 

Hunebedden

Tijdens deze ijstijd (zo'n 150.000 jaar geleden) zijn hier allerlei zwerfkeien terecht gekomen. Deze keien werden door volkeren gebruikt om stenen begraafplaatsen te maken.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

4. Terpen

 

De bewoners van Nederland beschermden zich op verschillende manieren tegen het water. Een ervan was het wonen op een heuvel, beter bekend als terp. In Het noorden van het land kunnen we namen van de terpen herkennen aan het woord 'wierd' of 'ward'.

5. De Romeinen

 

De bewoners van de terpengebieden handelen met de Romeinen. De Friezen verkopen zout (gehaald uit zeewater) aan de Romeinen.

(Advertentie voor leraar of ouder)

6. Biesbosch

 

Grond krijgt streeds meer waarde, er ontstaan steden. Er is eten (graan) en brandstof (turf) nodig. De mensen beginnen met het afgraven van veen. Het veen wordt zelfs onder de dijken weggegraven en het water stijgt. Gevolg, het land loopt onder water.

7. Oplossing van het ondergelopen land

 

Natuurlijk hebben de mensen er iets van geleerd. Ze gingen dijken met elkaar verbinden.  De dijk beschermde de mensen tegen de zee maar verbond ook een aantal steden aan elkaar. De Afsluitdijk was er in die tijd nog niet.

 

Ook in Groningen en Friesland werd nieuw land ingepolderd.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

9. Hanzesteden

 

  • De grond kreeg steeds meer waarde
  • De bevolking groeide
  • Er werd meer handel bedreven
  • De Zuiderzee ontstond

 

Hierdoor werden de steden aan de IJssel steeds belangrijker (Zwolle, Kampen, Deventer, Zutphen, Doesburg, Stavoren).

 

Er werd geld verdiend. Amsterdam bestond nog niet.

 

 

10. Amsterdam wordt belangrijker

 

De IJssel verzandt en de handel verschuift naar Amsterdam. De hanzessteden en Amsterdam gaan handel met de hele wereld voeren.

 

Het gaat goed met Nederland: de Gouden Eeuw breekt aan. Veel volkeren immigreren. 

 

De wereld wordt in kaart gebracht. 

 

 

 

 

 

11. De Beemster

 

Met het geld van de handel (VOC) worden gebieden drooggelegd.  

13. Veenkolonieën

 

Door de gouden tijden kwam er meer behoefte aan brandstof. En daarvoor werd veen gebruikt. Het veen werd uitgegraven en er ontstonden veenplassen. Arbeiders gingen in de buurt wonen en er ontstonden veenkolonieën. Meestal zijn het langgerekte dorpen langs een kanaal. Ze zijn te vinden in Groningen, Friesland en Drenthe. Let vooral op de naam (Hoogeveen).

 

De plassen werden gebruikt om de turf (brandstof) te vervoeren met een trekschuit. 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

15. Spoorwegen, Rotterdam, Schiphol

 

Na het openbaar vervoer over het water kwam er vervoer over het land: de eerste trein. Nederland werd beter bereikbaar.

 

Door onze gunstige ligging aan de zee werd Rotterdam een wereldhaven. Daarnaast hebben we ook een belangrijk vliegveld: Schiphol. 

16. Afsluitdijk en deltaplan

 

Nederland blijft natuurlijk kwetsbaar.  Het gebied in zeeland kun je vergelijken met een driehoek. Een ander (Grieks) woord voor driehoek is delta. Vandaar dat dit gebied de (rivier) delta wordt genoemd. De afsluitdijk en de deltawerken beschermen ons tegen het water.

17. Nog meer rijkdom

 

Ons land wordt nog rijker want we vinden gas onder de provincie Groningen. Slochteren wordt bekend. 

Welvaart neemt toe

 

Door het aardgas worden we rijker. Daarnaast hebben we nog koloniën in de wereld (o.a. Indonesië)

 

We trekken mensen uit het buitenland aan om te komen werken in Nederland.  Onze samenleving bestaat inmiddels uit vele culturen die zich vermengd hebben met onze Nederlandse cultuur.

Persoonlijke canon van J. Greven

 

In de publicatie (nov 2008) 'Meester voor morgen', een persoonlijke terugblik op bijna 30 jaar leerplanontwikkeling Primair Onderwijs SLO kwam ik de persoonlijke aardrijkskundecanon van Jan Greven tegen.

 

Inmiddels bestaan er meerdere canons, maar nog geeneen van het vakgebied aardrijkskunde. Omdat deze canon een verrijking is van ons onderwijs heb ik geschikt materiaal op internet gezocht.

 

Hopelijk wordt deze canon ook gebruikt binnen het Primair onderwijs. Kortom een waardevolle aanvulling. 

 

Bronnen foto's

De meeste foto's zijn doorgelinkt van de site van de canon (http://www.entoen.nu)