Nederland
 
(Advertentie)
(Advertentie)

ALGEMENE INFORMATIE

 

1. Teken de provincie of gebruik een bestaand kaartje.

 

2. Hoe groot is deze provincie (oppervlakte)?

 

3. Noteer de basistopografie

 

 • de grote steden
 • de belangrijkste rivieren
 • de belangrijkste gebieden

 

 

4. Noteer de steden die niet onder de basistopografie vallen maar wel belangrijk zijn.

 

5. Teken de vlag van de provincie.

 

6. Teken het wapen van de provincie. 

 

 

Grondsoort (bodem)

 

De bodem van iedere provincie is anders. Deze grondsoort is bepaald voor wat er verbouwd wordt.

Gebruik de atlas en kijk bij de kaart van de grondsoort.

 

Welke grondsoort komt in deze provincie veel voor?

 

 • Hoogveen
 • Laagveen
 • Löss
 • Geestgronden
 • Zeeklei
 • Rivierklei
 • Zangrond

 

Bekijk ook de clipjes waar uitgelegd wordt wat een bepaalde grondsoort inhoudt.

 

(Advertentie)

Bodemgebruik

 

De grondsoort kan gebruikt worden:

 • als grasland (vee laten grazen)
 • als akkerland (verbouw van granen)
 • als gras- en akkerland
 • als industrie en haventerrein
 • voor tuinbouw (groente en bollenteelt)
 • voor bos en hei
 • voor duinen en strand

 

Gebruik de atlas.

 

 

Energiebronnen

 

Welke energiebronnen heeft deze provincie.

 

Denk aan:

aardgas

aardolie

steenkool'

waterkracht

windkracht

zonne-energie

Bezienswaardigheden

 

Waar is deze provincie bekend om?

 

Wat zou jij graag willen bezoeken in de deze provincie?

Dialect

 

Sommige provincies hebben een dialect. Heeft deze provincie dat?

 

Zoek enkele woorden met de betekenis op in het dialect.

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

Natuurgebieden

 

Iedere provincie heeft wel een natuurgebied. Welke natuurgebied (Nationaal park) heeft deze provincie?

 

Welke dieren/ planten komen er voor?

Dier

 

Welk dier komt in deze provincie veel voor?

 

Onderzoek dit dier. Maak gebruik van de richtvragen.

Sage

 

Welk volksverhaal of sage past bij deze provincie?

 

Canon

 

Welke onderdeel van de Canon past bij deze provincie?

 

Voorbeeld: hunebedden: Drenthe

 

 

(Advertentie)